Jednostki podległe

12 grudnia 2017

Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie
Stanin 149 (w Budynku Zespołu Szkół w Staninie)
kod-pocztowy: 21-422
miejscowość: Stanin
tel.: (25) 798 11 03
e-mail: gbpstanin@interia.pl
strona: www.bpstanin.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie
ulica: Stanin 62
kod-pocztowy: 21-422
miejscowość: Stanin
tel.: (025) 798 11 02
e-mail:info@gops-stanin.pl
strona: www.gops-stanin.pl

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Staninie
ulica: Stanin 62
kod-pocztowy: 21-422
miejscowość: Stanin
tel.: (25) 796 11 95
e-mail: zeas@stanin.pl

Żłobek Gminny „Maluszek” w Wesołówce
ulica: Wesołówka 9
kod-pocztowy: 21-422
miejscowość: Wesołówka