Szkolenie dla rolników

Szkolenie dla rolników

30 stycznia 2018

ZAPROSZENIE

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łukowie uprzejmie zaprasza Rolników na szkolenie informacyjno – instruktażowe    z zakresu:

1. Bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie (zagrożenia zdrowia i życia występujące podczas pracy w gospodarstwie rolnym, najczęstsze przyczyny wypadków związanych z pracą w gospodarstwie rolnym, postępowanie w razie wypadku przy pracy rolniczej).
2. Wnioskowanie o płatności bezpośrednie na 2018 rok za pośrednictwem nowej aplikacji e Wniosek Plus.
3. Obowiązki posiadaczy zwierząt gospodarskich wynikające z ustawy o systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.
4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
5. Restrukturyzacja małych gospodarstw.
6. Premia dla młodego Rolnika.
Szkolenie odbędzie się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Staninie ( Kosuty 4a) w dniu 27.02.2018 roku o godzinie 9.00.
Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzony konkurs z zakresu BHP w rolnictwie, trzech laureatów konkursu otrzyma nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
E-mail
Sekretariat:
stanin@stanin.pl
Godziny pracy 7.30 - 15.30
Wpłaty
Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040