„Aktywna jesień życia w Gminie Stanin”

„Aktywna jesień życia w Gminie Stanin”

20 kwietnia 2023

19 kwietnia 2023 r. odbyło się uroczyste podsumowanie Projektu „Aktywna jesień życia w Gminie Stanin” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w Lublinie, którego celem było wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych w postaci: usług opiekuńczych dla 49 osób, usług asystenckich dla 10 osób, usług rehabilitacji domowej dla 15 osób oraz w formie działalności klubu seniora dla 120 osób w wieku powyżej 60 roku życia.

W spotkaniu wzięli udział Beneficjenci Projektu oraz zaproszeni Goście.

Podczas podsumowania Projektu padło dużo słów uznania i podziękowań za trud i pracę włożoną w realizację projektu na rzecz seniorów.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Seniorzy z zaangażowaniem opowiadali o przebiegu wspólnych spotkań, dzielili się doświadczeniami, wyrazili też chęć dalszego udziału w Klubie: w warsztatach zajęciowych rozwijających umiejętności i zainteresowania, a także zajęciach  kulturalnych, rękodzielniczych czy  gimnastyce rekreacyjnej, spotkaniach z lekarzem, policjantem,  z młodzieżą szkolną, wyjazdach do kina i teatru, itp.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i miło spędzony czas.

.

Okres realizacji projektu:  1 maja 2021 r. – 30 kwietnia 2023 r.

Całkowita wartość projektu:  1 295 700,00 zł

Środki wspólnotowe: 1 036 560,00 zł

Wkład własny: 194 355,00 zł

Projekt  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30