BEZPŁATNA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POW. ŁUKOWSKIEGO

BEZPŁATNA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POW. ŁUKOWSKIEGO

20 czerwca 2022

Szanowni Państwo,

W ramach projektu „Środowisko lokalne motorem usług społecznych”  Nr RPLU.11.02.00-06-0104/20, Oś Priorytetowa 11 Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne RPOWL na lata 2014-2020, współfinansowane ze środków EFS, Mieszkańcy Powiatu Łukowskiego mogą bezpłatnie wypożyczyć Sprzęt Rehabilitacyjny.

Bezpłatna wypożyczalnia działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Staninie w budynku Stanin 54, 21-422 Stanin.

Z usług Wypożyczalni mogą  korzystać osoby:

  1. wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in.: osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psych.), osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa  oraz otoczenie osób wykluczonych w projekcie, gdy ich udział  jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  2. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi z tym orzeczeniem i dysponują zaświadczeniem lekarskim wskazującym na konieczność korzystania z określonego typu sprzętu,
  3. oczekują na wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, tj. utraciły sprawność organizmu, są w okresie diagnozowania oraz potrzeby korzystania ze sprzętu, dysponują zaświadczeniem lekarskim wskazującym na konieczność korzystania z określonego typu sprzętu,
  4. osoby czasowo wymagające sprzętu rehabilitacyjnego, np. złamania, zwichnięcia itp.,
  5. przedstawią oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Powiatu Łukowskiego.

Dostępny sprzęt:

1

     Laska inwalidzka z trzypunktowym podparciem-trójnóg

2

     Laska inwalidzka z czteropunktowym podparciem-laska czwórnóg

3

     Chodzik

4

     Balkonik

5

     Wózek inwalidzki

6

     Wózek pielęgnacyjny/toaletowy

7

     Krzesło toaletowe

8

     Rotor rehabilitacyjny

9

     Kule ortopedyczne (2 szt. w zestawie)

10

     Krzesło prysznicowe

11

     Deska/ławeczka wannowa

12

     Obciążniki na kończyny nogi/ręcę (2kg)

13

     Hantle rehabilitacyjne (1 kg)

14

     Piłka rehabilitacyjna (55 cm)

15

     Podnośnik wannowy

16

     Ssak elektryczny przenośny

17

     Przenośny koncentrator tlenu

18

     Koncentrator tlenu

19

     Składany stół do masażu

20

     Pionizator statyczny

21

     Łóżko medyczne/rehabilitacyjne

22

     Materac przeciwodleżynowy

23

     Drabinka przyłóżkowa

24

     Łatwoślizg

25

     Poduszka przeciwodleżynowa

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:  605 722 780

 

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30