Budowa drogi do Aleksandrowa

Budowa drogi do Aleksandrowa

25 października 2019

Budowa drogi w miejscowości Aleksandrów jest w toku.  Budowany , liczący 578 metrów odcinek połączy drogę gminną z powiatową. Pozwoli mieszkańcom na wygodniejszy dojazd do pól i gospodarstw. Znacznie poprawi bezpieczeństwo kierowców.

Niebawem zostanie położona nowa  nawierzchnia asfaltowa.
Zadanie „Przebudowa i modernizacja dróg gminnych” obejmuje m.in.: poszerzenie drogi, wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy, uzupełnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej, położenie warstw nawierzchni bitumicznych także plantowanie i zagęszczanie poboczy.

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30