Budowa PSZOK już trwa

Budowa PSZOK już trwa

15 października 2019

Rozpoczęła się budowa Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niedźwiadce.

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Budowa PSZOK w Gminie Stanin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 : OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW, Działanie 6.3 Gospodarka odpadami, konkurs nr RPLU.06.03.00-06-0008/17-00.

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Niedźwiadka”, realizowana jest w ramach projektu „Budowa PSZOK w Gminie Stanin”.

Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1. Utwardzenie placu kostką betonową 750 m2;

  1. Wykonanie odwodnienia terenu, kanalizacja deszczowa z separatorem i zbiornikiem szczelnym w tym: rura fi 200- długość 71,2mb, wypusty uliczne 7 szt., studnie 425 z osadnikiem piasku 3 szt., separator żelbetowy 10l/s – 1 szt., zbiornik z pehd V 10 m3; 3. Budowa boksów na odpady z prefabrykowanych elementów żelbetowych o wymiarach pojedynczo boksu 4m x 12 m x 2 m ( wysokości);
  2. Budowa wiat blaszanych na odpady niebezpieczne i elektroodpady, wymiary 3 x 6 mx 3, konstrukcja stalowa, okryta blachą falistą; 5. Oświetlenie terenu; 6. Monitoring terenu.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30