Bycie Seniorem jest fajne!

Logo Gminy Stanin

Bycie Seniorem jest fajne!

16 stycznia 2019

Zaczęli od zajęć muzycznych i integracyjnych, spotkali się z lekarzem i policjantem dzielnicowym.  Przed nimi wspólne warsztaty, rozwijanie zdolności, gimnastyka, spotkania  z lekarzami. Życie po 60 – tce wcale nie musi być nudne. Wszystko to w ramach nowo powstałego Klubu Seniora w Staninie.

Klub Seniora powstał w ramach projektu finansowanego z RPO WL na lata 2014-2020 Usługi społeczne i zdrowotne 11. Jego realizacja jest przewidziana na dwa lata. Rozpoczęła się 1 września 2018 r. a ma zakończyć 31 sierpnia 2020 r.  Budżet projektu ogółem 1 082 404,80zł, w tym wkład własny gminy Stanin  54 120,24zł  ( wkład niefinansowy).

Projekt jest skierowany do osób niesamodzielnych i osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, ale nie tylko do nich. Program składa się z kilku modułów, jak: usługi opiekuńcze na rzecz  30 osób samotnych, starszych  i niepełnosprawnych; usługi specjalistyczne świadczone przez rehabilitanta dla 15 osób, pielęgniarkę dla 7 osób i psychologa dla 10 osób;  Dodatkowo z usług asystenta skorzysta 10 osób niepełnosprawnych. Wszystkie usługi świadczone nieodpłatnie  są w miejscu zamieszkania osoby objętej wsparciem.

W ramach projektu w gminie Stanin powstanie również „Centrum wsparcia opiekunów faktycznych”. Pomoże osobom zajmującym się opieką nad osobami leżącymi, obłożnie chorymi, wymagającymi pomocy i nadzoru,  niepełnosprawnymi. Te osoby  na co dzień wymagają ciągłej  obecności opiekuna. Zajmujący się nimi opiekunowie płacą za swoją pomoc wyczerpaniem fizycznym i psychicznym.  Centrum da im wsparcie. Powstanie jeszcze w  tym roku.  Opiekunowie będą mogli skorzystać ze szkolenia wzmacniającego ich kompetencje i informującego o możliwościach wsparcia świadczonych przez psychologa  i pracownika socjalnego.

Przy Klubie Seniora znajdzie się również wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. GOPS czekają zakupy drogich sprzętów, jak zakup przenośnego koncentratora tlenu,  łóżka rehabilitacyjnego z podnoszeniem, wózków inwalidzkich, pionizatora, rotorów do rehabilitacji czy materacy przeciwodleżynowych. To kosztowne sprzęty, nie wszystkich na nie stać. Dzięki projektowi będzie możliwość nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu dla osób potrzebujących.

Klub Seniora jest jednym z elementów tego projektu. Zgodnie z założeniami, jego działanie jest przewidziane dla pięćdziesięciu osób w wieku 60 plus, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu osamotnienia, braku bliskich, braku aktywności społecznej.  Działa w centrum Stanina, w budynku byłego Ośrodka Zdrowia. Pierwsze zajęcia  rozpoczęły  się pod koniec grudnia 2018r. spotkaniem integracyjnym i zajęciami informacyjnymi przekazanymi przez dzielnicowego asp. sztabowego Andrzeja Ostrowskiego.

Klub jest otwarty przez cały  tydzień, od godz. 9  do 14.  Zajęcia rozwijające zainteresowania  odbywają się od wtorku do piątku. Na miejscu czeka kierownik klubu seniora. Każdy senior może do niego przyjść, posiedzieć, porozmawiać. W Klubie na seniorów czekają już nowe,  ciekawe książki i sprzęty, jak np. telewizor i komputer. Odbyły się już pierwsze zajęcia muzyczne, komputerowe,  gimnastyczne oraz spotkanie lekarzem, dr Elżbietą Konopka – Mularzuk. Spotkanie z lekarzem dotyczyło profilaktyki zdrowotnej.

To nie koniec. W przyszłości będzie wiele ciekawych spotkań i warsztatów zajęciowych rozwijające zdolności, zainteresowania a także zajęcia kulturalne, rękodzielnicze. Planowane są wyjazdy do kina i na basen – zgodnie z potrzebami uczestników.

Rekrutacja do Klubu Seniora została zakończona, lecz pracownicy socjalni GOPS w Staninie przyjmują zgłoszenia od osób chętnych. Część uczestników zajęć to osoby starsze, chore. Może więc się zdarzyć, że ktoś zrezygnuje po kilku zajęciach i wtedy zwolni się miejsce dla kolejnej zainteresowanej osoby.

– Nam zależy na tym, żeby ten klub seniora po prostu żył, żeby coś się działo,  panowała  w nim ciepła, rodzinna atmosfera, a uczestnicy programu inicjowali nowe pomysły na wspólne zajęcia i aby  mogli robić to, co ich naprawdę interesuje. Nie chcemy ograniczać naszych seniorów – mówi kierownik GOPS w Staninie Anna Ostrysz.

Żeby wszystko działało idealnie, potrzebny jest jeszcze przewoźnik, który zajmie się dowozem seniorów z odległych miejscowości na zajęcia i zrobi to za rozsądną cenę.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30