Droga w Zastawiu oddana do użytku

Logo Gminy Stanin

Droga w Zastawiu oddana do użytku

23 października 2020

Zakończyły się prace drogowe w Zastawiu. Przedmiotem inwestycji była droga wiodąca przez zabudowania i grunty orne, prowadząca do DK 76.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 114385L od km 1+000 do km 1+420 w miejscowości Zastawie” objęło:

  • Roboty przygotowawcze
  • Podbudowę
  • Roboty nawierzchniowe
  • Roboty wykończeniowe

W ramach inwestycji droga została poszerzona, położone zostały 2 warstwy nawierzchni a po obu stronach jezdni wykonane zostały pobocza o szerokości 0,75 m. Po wykonaniu robót nawierzchniowych, na całym odcinku drogi powstały oznakowania pionowe i poziome.

Wartość inwestycji opiewa na kwotę 212 480,24 zł. Zadanie zrealizowane zostało przy 50% dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Tags: , ,

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30