Drogi w Kosutach zmodernizowane za 774 tys. zł

Logo Gminy Stanin

Drogi w Kosutach zmodernizowane za 774 tys. zł

27 listopada 2020

Dzięki pozyskanym przez Gminę Stanin środkom zewnętrznym, przebudowanych zostanie łącznie ponad 2 013 metrów drogi.

Modernizacja dotyczy dwóch odcinków drogi. Pierwszy z nich, już wyremontowany, to droga dojazdowa do gruntów rolnych. W ramach prac wykonane zostały roboty przygotowawcze polegające na robotach pomiarowych, usunięciu warstwy urodzajnej ziemi oraz wzmocnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowej. Na kolejnym etapie modernizacji, wykonawca położył na drodze dwie warstwy nawierzchniowe oraz wykonał obustronne pobocza o szerokości 0,5 metra.

Koszt remontu tego odcinka drogowego to 130 627,05 zł. Inwestycja zrealizowana została dzięki dofinansowaniu ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego.

Drugi aktualnie modernizowany odcinek w Kosutach to droga o długości 1 123 m. W ramach prowadzonej tam modernizacji wykonano roboty przygotowawcze, ziemne oraz wykonano podbudowę na jezdni i poszerzeniach. Wykonawca położy na odcinku dwie warstwy nawierzchni, wykona obustronne pobocza o szerokości 0,75 m, jak również wymieni istniejące oznakowanie pionowe drogi na nowe. W ramach prac zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Modernizacja tego odcinka to koszt rzędu 643 362,14 zł. Dofinansowanie na ten cel Gmina Stanin pozyskała z Funduszu Inwestycji Samorządowych.

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30