Dzień Edukacji Narodowej – życzenia!

Dzień Edukacji Narodowej – życzenia!

14 października 2020

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym, którzy realizują
i wspierają dzieło edukacji. Dzisiejszy dzień nie jest jedynie świętem nauczycieli. To święto całej  społeczności szkolnej: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów i ich rodziców. Dziękuję za zaangażowanie w pracę na rzecz szkół w Gminie Stanin.

Dyrektorom szkół, nauczycielom i wychowawcom życzę zadowolenia z pracy, wytrwałości w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu postaw młodego pokolenia.

Wszystkim pracownikom oświaty życzę radości z wykonywanego zawodu, z codziennego bycia z uczniami
i wychowankami, z uczestniczenia w tworzeniu ich przyszłej drogi zawodowej i społecznej.

Rodzicom życzę wytrwałości i cierpliwości w motywowaniu dzieci, natomiast uczniom niesłabnącej motywacji do zdobywania wiedzy i umiejętności.

                                            Dużo zdrowia!

                                            Wójt Gminy Stanin

                                            Krzysztof Kazana

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30