Europejski Fundusz Rolny Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny Obszarów Wiejskich

30 października 2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich współfinansowana ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Zagoździe, Jarczówek oraz Gózd poprzez przebudowę świetlic wiejskich, które wykorzystywane będą jako miejsca spotkań lokalnej społeczności, działań społeczno – kulturalnych i wzmocnienia więzi społecznych. Utworzone świetlice będą miejscem organizowania zajęć, spotkań, szkoleń i lokalnych imprez kulturalnych.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30