Gmina przyjmie odpady rolnicze

Gmina przyjmie odpady rolnicze

20 listopada 2020

Już za tydzień rusza gminny PSZOK w Niedźwiadce, będzie on tymczasowym miejscem zbiórki odpadów rolniczych.

Wszystkie dostarczone odpady rolnicze powinny być posegregowane i oczyszczone z pozostałości po sianokiszonce, kiszonce oraz z innych zanieczyszczeń.

Odpady z produkcji rolniczej muszą być posegregowane na 3 grupy:

  1.  Folia rolnicza z sianokiszonek
  2.  Folia biało-czarna oraz worki foliowe po nawozach
  3.  Opakowania typu BIG-BAG, sznurki i siatki

Mieszkaniec przywożący odpady zobowiązany jest pozostawić je w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Niedźwiadce czynny będzie w każdy piątek, począwszy od 27 listopada, w godzinach od 7:30 do 15:30. Odpady przyjmowane będą nieodpłatnie.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30