I GMINNY TURNIEJ SZACHOWY

Logo Gminy Stanin

I GMINNY TURNIEJ SZACHOWY

23 kwietnia 2018

I GMINNY TURNIEJ
SZACHOWY

O PUCHAR WÓJTA GMINY STANIN

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Tuchowiczu

CELE TURNIEJU:

  •  Rozwijanie logicznego myślenia.
  • Poznawanie tajników gry w szachy.
  • Wdrażanie do stosowania zasad fair – play.
  • Ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.
  • Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.
  • Ocena efektów wdrażanego przez dwa lata programu w klasach I-III SP „Szachy w szkole”.

ORGANIZATORZY: Publiczna Szkoła Podstawowa w Tuchowiczu, p. Katarzyna Stachniak, p. Mariusz Ciołek

TERMIN TURNIEJU – 29 maja 2018 r. godz. 12.30

Regulamin:
1. W konkursie biorą udział uczniowie klas I-III szkół podstawowych.
2. Każda szkoła może zgłosić 4 uczniów.
3. System przeprowadzenia turnieju: System rozgrywek „Szwajcarski”.
4. Tempo gry – 10 minut dla zawodnika na całą partię.
5. Kwestie sporne rozstrzyga sędzia.

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do ORGANIZATORÓW.

SKRÓCONE ZASADY GRY:
1. Cofanie ruchów jest niedozwolone.
2. Dotknięta idzie, postawiona stoi.

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać do 15 maja 2018 r. na adres szkoły – [email protected]
Wszelkie pytania prosimy kierować do p. Katarzyny Stachniak tel. 508-237-026

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30