II Gminny Festiwal Tańca Ludowego

II Gminny Festiwal Tańca Ludowego

29 listopada 2022

W środę 23 listopada 2022r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Sarnowie odbył się „II Gminny Festiwal Tańca Ludowego” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Stanin Pana Krzysztofa Kazany.

Celem festiwalu było między innymi: pielęgnowanie polskich tradycji i ochrona dziedzictwa narodowego, propagowanie kultury ludowej wśród dzieci, wspomaganie w rozwoju uzdolnień, rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz aktywizacja lokalnych społeczności.

Konkurs skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III uczęszczających do placówek na terenie Gminy Stanin. Do udziału w Festiwalu zgłosiło się 12 grup tanecznych z 4 placówek. Konkurs rozstrzygany był w trzech kategoriach wiekowych. Dzieci w specjalnie przygotowanych na tę okazję strojach prezentowały tańce
o charakterze ludowym i narodowym. Uczestnicy zaprezentowali m.in. poloneza, polkę, krakowiaka, układy taneczne do utworów: „Moja Maryneczka”; „Trojak” ; „Klepany”.

Zmagania taneczne oceniało Jury w składzie: Pan Sebastian Ignaciuk – dyrektor ZEAS, Pan Karol Kłos – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Sarnowie, Pani Aneta Kachniarz – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeleńcu, Pani Małgorzata Miernicka – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej im. St. Grafika w Zagoździu oraz Pani Barbara Mróz – nauczyciel Zespołu Szkół w Staninie.

Wszystkie zespoły wykonały piękne tańce, precyzyjnie wykonane. Jury miało bardzo trudne zadanie, aby wyłonić zwycięzców.

Oto werdykt Jury:

  • Kat. 3-4 latki

I miejsce –Grupa Motylki z Zespołu Szkół w Staninie

II miejsce – Oddział Przedszkolny 0C z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sarnowie

 

  • Kat. 5-6 latki

I miejsce –Grupa 0B z Zespołu Szkół w Staninie

II miejsce – Oddział Przedszkolny 0B z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sarnowie

III miejsce – Grupa 0A z Zespołu Szkół w Staninie

 

  • Kat. Klasy 1-3

I miejsce – klasa 3 z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sarnowie

II miejsce – klasa 2 i 3 z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeleńcu

III miejsce – klasa 3 z Zespołu Szkół w Staninie

Wyróżnienie – klasa 2 z Publicznej Szkoły Podstawowej im. St. Grafika w Zagoździu

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, słodki upominek oraz nagrodę rzeczową dla grupy.

Zwycięskie zespoły otrzymały statuetki, nagrody rzeczowe oraz słodki upominek.

Nauczyciele przygotowujący uczestników do udziału w konkursie otrzymali podziękowania.

Statuetki oraz nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez Wójta Gminy Stanin Pana Krzysztofa Kazanę, słodkie upominki oraz poczęstunek dla gości ufundował Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Pan Marek Kopeć.

Koordynatorem konkursu była Pani Katarzyna Filip. Osoby współodpowiedzialne za organizację festiwalu to Panie Anna Król i Ewelina Dzido.

 

Wszystkim zespołom gratulujemy i zapraszamy ponownie w przyszłym roku.

 

Informacji udzieliła: Pani Katarzyna Filip.

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30