Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 15 czerwca 2021 r.

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 15 czerwca 2021 r.

21 czerwca 2021

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 15 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuję, że w dniu 12 czerwca br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1054), wskazujące nowe uregulowania w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Wyżej wymienione rozporządzenie zmieniające wprowadziło m.in. następujące zmiany:

  • od 26 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. zwiększono limit osób mogących przebywać w siłowniach, klubach fitness oraz innych obiektach służących poprawie kondycji fizycznej (w ramach działalności ujętej w PKD w podklasie 96.04.Z)
  • zmniejszono dystans do 1 osoby na 10 m2,od 26 czerwca 2021 r. otwarte zostają dyskoteki, kluby nocne oraz inne obiekty prowadzone w ramach działalności polegającej na udostępnieniu miejsca dotańczeniaw limicie 150 osób mogących przebywać jednocześnie– ograniczenie obowiązuje do 31 sierpnia 2021 r.,
  • od 26 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. zwiększono limit gości w hotelach poprzez udostępnienie 75% pokoi znajdujących się w danym obiekcie,
  • od 26 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. maksymalny limit gości w lokalach gastronomicznych wynosi do 75% liczby miejsc, przy zachowaniu 1,5 m odległości między stolikami lub oddzieleniu ich przegrodą o wysokości co najmniej 1 m liczonej od powierzchni stolika,
  • od 26 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. muzea, galerie sztuki oraz instytucje kultury mogą udostępniać swoje obiekty zwiedzającym w limicie 15 osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniu albo z zachowaniem dystansu 1 osoby na 10 m2– przy zachowaniu obowiązku zakrywania maseczką nosa i ust,
  • od 26 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. zwiększony zostanie limit widzów w salach kinowych do 75% liczby miejsc na widowni, a w przypadku braku 2 wyznaczonych miejsc na widowni zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy widzamiprzy zachowaniu obowiązku zakrywania maseczką ust i nosa,
  • zwiększono limit wiernych biorących udział w uroczystościach kościelnych: a) od 13 czerwca 2021 r. do 25 czerwca 2021 r. do 50% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, b) od 26 czerwca 21 r. do 31 sierpnia 2021 r. – do 75% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego – przy zachowaniu odległości pomiędzy uczestnikami nie mniejszej niż 1,5 m.

W każdej z ww. sytuacji limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19. Obowiązywanie pozostałych ograniczeń, nakazów i zakazów wydłużono do 31 sierpnia 2021 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30