INFORMACJA WÓJTA GMINY STANIN

Logo Gminy Stanin

INFORMACJA WÓJTA GMINY STANIN

2 grudnia 2017

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.), informuję o wywieszeniu Wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stanin, przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stanin, na stronie internetowej www.stanin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.ugstanin.bip.lubelskie.pl). Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 29 marca 2017r. do dnia 19 kwietnia 2017r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu /25/ 798 11 18 wew. 26 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Stanin, pok. nr 20.

WÓJT GMINY STANIN
/-/ Krzysztof Kazana

Informacja Wójta Gminy Stanin o wywieszeniu wykazu nieruchomości (.PDF)
Zarządzenie Wójta Gminy Stanin nr 6_2017 (.PDF)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (.PDF)

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30