Instalacje Solarne 2019

Logo Gminy Stanin

Instalacje Solarne 2019

12 czerwca 2019

Zapraszam wszystkich Mieszkańców Gminy do wypełnienia wstępnych ankiet dotyczących dofinansowania budowy lokalnych źródeł energii produkujących ciepło oraz energię elektryczną z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Realizacja zakładanych inwestycji uzależniona jest od uzyskania dofinansowania udzielanego w ramach konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Zakładane dofinansowanie obejmie zakup i montaż nowych instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej oraz energii elektrycznej.

W załączeniu przekazuję Państwu ankiety dla poszczególnych instalacji. Złożenie ankiet jest niezbędne do opracowania dokumentacji technicznej i wniosku o dofinansowanie, który zostanie złożony w Urzędzie Marszałkowskim. W dalszej kolejności zobowiązani będą Państwo do złożenia deklaracji udziału w projekcie oraz podpisania umowy użyczenia nieruchomości na potrzeby realizacji projektu. Są to dokumenty niezbędne do złożenia wniosku.

Ankiety dotyczą następujących instalacji:

  1. Instalacje solarne (kolektory słoneczne) do przygotowania CWU; ankieta – inst. solarne
  2. Instalacje fotowoltaiczne (PV) do produkcji energii elektrycznej; ankieta – inst. PV
  3. Instalacje kotłów na biomasę (pellet); ankieta – inst. kotłowa
  4. Instalacje pomp ciepła; ankieta – inst. PC cw

Ankiety można składać w Urzędzie Gminy Stanin pokój nr 7 lub 8  do 28 czerwca 2019 roku.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30