Instalacje Solarne 2019

Instalacje Solarne 2019

12 czerwca 2019

Zapraszam wszystkich Mieszkańców Gminy do wypełnienia wstępnych ankiet dotyczących dofinansowania budowy lokalnych źródeł energii produkujących ciepło oraz energię elektryczną z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Realizacja zakładanych inwestycji uzależniona jest od uzyskania dofinansowania udzielanego w ramach konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Zakładane dofinansowanie obejmie zakup i montaż nowych instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej oraz energii elektrycznej.

W załączeniu przekazuję Państwu ankiety dla poszczególnych instalacji. Złożenie ankiet jest niezbędne do opracowania dokumentacji technicznej i wniosku o dofinansowanie, który zostanie złożony w Urzędzie Marszałkowskim. W dalszej kolejności zobowiązani będą Państwo do złożenia deklaracji udziału w projekcie oraz podpisania umowy użyczenia nieruchomości na potrzeby realizacji projektu. Są to dokumenty niezbędne do złożenia wniosku.

Ankiety dotyczą następujących instalacji:

  1. Instalacje solarne (kolektory słoneczne) do przygotowania CWU; ankieta – inst. solarne
  2. Instalacje fotowoltaiczne (PV) do produkcji energii elektrycznej; ankieta – inst. PV
  3. Instalacje kotłów na biomasę (pellet); ankieta – inst. kotłowa
  4. Instalacje pomp ciepła; ankieta – inst. PC cw

Ankiety można składać w Urzędzie Gminy Stanin pokój nr 7 lub 8  do 28 czerwca 2019 roku.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
E-mail stanin@stanin.pl
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30