Instrukcja dla osób objętych kwarantanną domową !!!

Instrukcja dla osób objętych kwarantanną domową !!!

20 marca 2020

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA-kwarantanna domowa poprawiona

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

DLA OSÓB OBJĘTYCH KWARANTANNĄ DOMOWĄ

 1. Każdy wjeżdżający na terytorium RP obywatel musi poddać się dwutygodniowej kwarantannie
  w wydzielonym miejscu w domu.

 2. Istnieje bezwzględny zakaz opuszczania miejsca kwarantanny !

 3. Czas trwania kwarantanny wynosi 14 dni, może być jednak dłuższy i wynosić do 21 dni.

 4. Należy dbać o zachowanie czystości. Powierzchnie np. stoły, krzesła, poręcze łóżek, klamki, deskę w ubikacji, krany w umywalce i przedmioty (np. telefon, czajnik itp.) należy regularnie myć ciepłą wodą z detergentem, okresowo dezynfekować.

 5. Nie kontaktować się z innymi osobami, (nie zapraszać gości), a pomieszczenia, w których przebywamy powinny być często wietrzone.

 6. W czasie kwarantanny należy przestrzegać zasad higieny (unikać dotykania oczu, nosa i ust nie umytymi rękami; zakrywać zgięciem łokcia lub chusteczką usta i nos podczas kaszlu lub kichania).

 7. Należy często myć wodą z mydłem i okresowo dezynfekować ręce, zwłaszcza korzystając ze wspólnych pomieszczeń, takich jak łazienka czy kuchnia.

 8. Należy prowadzić samoobserwację – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia, w tym występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel duszność w klatce piersiowej). Termometr przed użyciem i po użyciu należy zdezynfekować płynem do dezynfekcji dostępnym w miejscu kwarantanny.

 9. W przypadku zaobserwowania u siebie takich objawów jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Łukowie – kontakt w godzinach urzędowania: tel. 25 798 21 96, 25 798 21 97, po godzinach urzędowania telefony alarmowe 609 630 042, 695 590 099 oraz Oddział Zakaźny SPZOZ w Łukowie 25 798 20 00 wew. 292. Prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na połączenie.

 10. W świetle obowiązujących przepisów nie muszą być kwarantannowane osoby z otoczenia domowego Polaków pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego.

 11. Osoba objęta kwarantanną ma obowiązek zadbać we własnym zakresie o odpowiedni zapas żywności, leków itp. (posiłki, środki czystości może zapewnić np. rodzina, znajomi, sąsiedzi będący w kontakcie telefonicznym).

 12. Tylko i wyłącznie w sytuacji kiedy osoba, w szczególności starsza, samotna, niepełnosprawna nie jest w stanie własnym staraniem zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, taką pomoc gmina powinna przyznać na podstawie art. 48b ustawy o pomocy społecznej. Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staninie tel. 797 584 074

 13. Pomoc w postaci interwencji kryzysowej w celu przywrócenia równowagi psychicznej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w formie rozmowy telefonicznej udzielana będzie przez: Specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w godz. 7.00-15.00, tel. 667 987 876, Psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie w godz. 13.00-19.00, tel. 507 070 245. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łukowie zapewnia dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom telefoniczne konsultacje i wsparcie psychologiczne w godz. 9.00-15.00, tel. 25 798 21 19.

 14. Ze względu na podwyższone zagrożenie epidemiologiczne, odpady należy zbierać do opakowania wewnętrznego złożonego z przeznaczonego na odpady worka jednorazowego użycia, który po wypełnieniu i zamknięciu jest umieszczany w drugim worku.

 15. Kontrolę odbywania kwarantanny przeprowadzać będą policjanci, których obowiązkiem jest sprawdzenie, czy osoba poddana kwarantannie przebywa w miejscu jej odbywania. Policjanci będą co najmniej raz na dobę kontrolować miejsce pobytu osoby objętej kwarantanną.

 16. Za złamanie zasad kwarantanny grozi 5 tys. zł grzywny !

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30