Jubileusz Koła Emerytów i Rencistów ZNP w Staninie

Jubileusz Koła Emerytów i Rencistów ZNP w Staninie

20 października 2022

18 października 2022 r. był ważnym dniem dla Członków Koła Emerytów i Rencistów ZNP w Staninie. Odbyło się spotkanie z okazji 30 rocznicy jego utworzenia.

W chwili powołania Koło liczyło 26 Członków, a na jego czele stanęła Pani Cecylia Goławska, która sprawowała tą funkcję do 2014 roku. Z biegiem lat Koło rozrastało się i obecnie w jego skład wchodzi  54 osoby a Przewodniczącą jest – Pani Zofia Mateńko.

Jubileusz był okazją do wspomnień i podsumowania wieloletniej i prężnej aktywności organizacji, a także do złożenia gratulacji i podziękowań za wieloletnią działalność.

W uroczystości uczestniczyli Członkowie Koła oraz zaproszeni Goście, wśród których byli m.in.: Prezes okręgu ZNP w Lublinie – Adam Sosnowski,  Wójt Gminy Stanin – Krzysztof Kazana, Przewodniczący Rady Gminy – Zofia Czubek, Dyrektor ZEAS –  Sebastian Ignaciuk, Dyrektor GBP w Staninie – Aneta Rosa.

Spotkanie rozpoczęła Przewodnicząca Zarządu, która przywitała przybyłych Gości i zgromadzonych Członków Koła oraz przedstawiła prezentację, która ukazuje pracę Koła w czasie 30 lat działalności. Główny cel, który przyświecał założycielom to integracja nauczycieli emerytów na różnych uroczystościach, spotkania z osobami niemogącymi uczestniczyć w różnych formach działalności. W trakcie funkcjonowania Koła odbyło się wiele zebrań, spotkań poświęcanych różnym uroczystościom, a także wycieczek i turnusów rehabilitacyjnych i wypoczynkowych. Zarząd Koła opracowuje plany pracy na poszczególne lata oraz zajmuje się ich realizacją. Członkowie Koła opracowują publikacje dotyczące ważnych wydarzeń związkowych i państwowych. Za swoje osiągnięcia nagradzani są wysokimi miejscami w rankingu kół na szczeblu ogólnopolskim i okręgowym.

Z okazji jubileuszu w stronę Członków Koła popłynęła moc życzeń, które złożyli zaproszeni Goście. Wójt Gminy Stanin Krzysztof Kazana na ręce Przewodniczącej Klubu przekazał dla wszystkich członków Klubu najserdeczniejsze gratulacje, wyrazy uznania, a także podziękowania za wieloletnią aktywność i zaangażowanie oraz życzenia zdrowia, optymizmu, radości i satysfakcji z działalności w Kole, które jest niezwykle ważnym elementem życia społecznego.

Przewodnicząca Klubu również złożyła życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zachęcała nauczycieli odchodzących na emeryturę do zasilania szeregów Koła, aby kontynuowali rozpoczętą przed 30 laty działalność na rzecz nauczycieli emerytów, ZNP i Gminy Stanin.

Spotkanie uświetniła wystawa prac wykonanych na drutach, szydełkiem, haftem krzyżykowym oraz twórczość poetycka i publikacje wykonane przez uzdolnionych Członków Koła.

Uroczystości Jubileuszowe zakończył wspólny posiłek w postaci pysznego obiadu i równie smacznego tortu okolicznościowego.

.

Informacji udzieliła Pani Zofia Mateńko. Dziękujemy !

.

   

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30