Komunikat – sposób funkcjonowania UG Stanin od 23.03.2021 r.

Komunikat – sposób funkcjonowania UG Stanin od 23.03.2021 r.

22 marca 2021

Komunikat dotyczący sposobu funkcjonowania Urzędu Gminy Stanin od dnia 23.03.2021 r.

Szanowni mieszkańcy!

W związku z pogarszającą  się sytuacją epidemiologiczną i wzrostem liczby chorych na „COVID-19”  zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Stanin oraz pracowników urzędu, proszę o ograniczenie osobistych wizyt w siedzibie Urzędu Gminy Stanin do niezbędnego minimum.

W urzędzie obowiązuje reżim sanitarny.

I. Apeluję o przesyłanie wszelkiej korespondencji w następujący sposób:

  1. Drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy Stanin

Stanin 62, 21-422 Stanin

  1. Poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: URZĄD GMINY STANIN (/y2o245lfg2/SkrytkaESP)
  2. Pocztą email adres: [email protected]
  3. Osobiście, korespondencję można zostawić tylko w punkcie podawczym (urna) znajdująca się w    budynku urzędu na parterze.

 

II. W zakresie informacji na temat prowadzonych postępowań administracyjnych, w tym skorzystania z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym – petenci  będą przyjmowani po uprzednim umówieniu wizyty przez telefon z wydziałem prowadzącym merytorycznie postępowanie.

 

III. Kasa Urzędu Gminy znajduje się na parterze budynku i będzie czynna w godzinach od 7:30 do 14:30.

 

IV. Zachęcamy do korzystania z bankowości elektronicznej.

Numery kont Gminy Stanin w Banku Spółdzielczym w Łukowie

Dla wpłat m.in. podatków, opłaty za wodę i ścieki, opłaty skarbowej:

90 9204 1011 0000 0101 2000 0020 BS Łuków;

Dla wpłat za odpady: 52 9204 0001 2600 0101 2000 0060 ;

Dla wpłat wadium: 35 9204 1011 0000 0101 2000 0040 BS.

 

V. Zachęcamy do kontaktów drogą telefoniczną:

Sekretariat:  tel. 25 798 11 18, fax 25 798 11 04

Wójt – wew. 29

Zastępca Wójta – wew. 37

Sekretarz – wew. 36

Kierownik USC- wew. 15

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste – wew. 32

Gospodarka nieruchomościami  – wew. 25

Księgowość podatkowa – wew. 24

Wymiary podatków, zaświadczenia – wew.23

Ewidencja działalności gospodarczej – wew. 17

Gospodarka komunalna – wew. 21 i 22

Opłaty za wodę i ścieki – 727 790 004

Awarie wodociągowe i kanalizacyjne – 609 039 162

Ochrona środowiska i inwestycje – 25 798 11 05

Skarbnik – 25 798 11 89

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Staninie – 25 798 11 95

 

Za utrudnienia przepraszamy

Krzysztof Kazana

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30