Konsultacje – „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi…”

Logo Gminy Stanin

Konsultacje – „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi…”

7 listopada 2022

Ogłoszenie Wójta Gminy Stanin z dnia 7 listopada 2022 r.

Urząd Gminy Stanin opracowuje projekt uchwały „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”. Przygotowano wstępny projekt rocznego programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji. W związku z powyższym istnieje możliwość  zgłaszania uwag i sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu na formularzu konsultacji.

Czas rozpoczęcia konsultacji:    7 listopada 2022 r.
Czas zakończenia konsultacji:    21 listopada 2022 r.

Forma Konsultacji: konsultacje pisemne.Prosimy o nadsyłanie uwag i opinii do Programu mailowo na adres [email protected] z dopiskiem w tytule „ Konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023” lub zgłaszać na formularzu konsultacji do Urzędu Gminy w Staninie – pok. nr 2 piętroI w terminie do: 21 listopada 2022 r.

Załączniki:
1. Formularz konsultacji
2. Projekt programu 2023

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30