KUP KALENDARZ POMÓŻ DZIECIOM

Logo Gminy Stanin

KUP KALENDARZ POMÓŻ DZIECIOM

7 grudnia 2018

KUP KALENDARZ POMÓŻ DZIECIOM

Osoby zainteresowane wsparciem inicjatywy, które wyrażą chęć zakupu kalendarza, mogą, dokonać wpłaty minimalnej kwoty – 50,- zł  na konto bankowe nr

71 9204 0001 0000 5744 2000 0010

Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego w Łukowie, z tytułem wpłaty „Kalendarz 2019″.

By   odebrać   kalendarz   należy   zgłosić   się   do   SEKRETARIATU   URZĘDU   GMINY

z potwierdzeniem dokonania przelewu na wskazane konto.

Całkowity dochód ze sprzedaży kalendarza KPP Łuków, zostanie przeznaczony na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Dziecięcego SP ZOZ Łuków.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30