LVII Sesja Rady Gminy Stanin

LVII Sesja Rady Gminy Stanin

17 listopada 2022

Zawiadamiam, że w dniu 18 listopada 2022 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Stanin odbędzie się LVII Sesja Rady Gminy Stanin (sesja nadzwyczajna).

Porządek sesji:     

  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawdzenie obecności.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
  6. Zamknięcie sesji.
    .

 Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Zofia  Czubek

 

LVII Sesja Rady Gminy Stanin -pdf

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30