Mieszkańcy chętnie korzystają z PSZOK

Mieszkańcy chętnie korzystają z PSZOK

31 marca 2021

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Niedźwiadce powstał dla wygody i na potrzeby mieszkańców Gminy Stanin.

PSZOK obsługę mieszkańców rozpoczął 27 listopada 2020 roku i jak się okazało jest to trafiona i potrzebna inwestycja.

Punkt prowadzi odbiór wyselekcjonowanych odpadów, powstających w gospodarstwach domowych i ma to czynić w sposób zapewniający łatwy dostęp do tej usługi.

Mieszkańcy chętnie korzystają z możliwości oddania do punktu odpadów, których nie mogą wyrzucić do zwykłych pojemników w ramach co miesięcznej zbiórki śmieci (np. odpady niebezpieczne czy gabarytowe).

Najczęściej do PSZOK przywożone są odpady budowlane, wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt RTV AGD. W tym roku mieszkańcy dostarczyli do punktu w Niedźwiadce około 15 ton odpadów.

PSZOK to zatem duże udogodnienie dla mieszkańców, ale też ważny element gospodarki odpadami. Poziom segregacji przywożonych przez mieszkańców odpadów daje powody do zadowolenia.

Mieszkańcy, którzy opłacają na rzecz gminy składki za wywóz śmieci, w każdy piątek mogą przywozić do PSZOK posegregowane odpady. Warto przypomnieć, że odpady przyjmowane są NIEODPŁATNIE. PSZOK czynny jest od godz. 7:30 do 15:30.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30