Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych – NSP 2021

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych – NSP 2021

1 lutego 2021

Wójt Gminy Stanin Pan Krzysztof Kazana – Gminny Komisarz Spisowy w Staninie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Termin składania ofert: od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 9 lutego 2021 roku.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  1. Mieć ukończone 18 lat.
  2. Cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
  3. Posiadać co najmniej średnie wykształcenie.
  4. Posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie.
  5. Nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Więcej informacji o rekrutacji znajduje się w ogłoszeniu o naborze na rachmistrzów spisowych na stronie BIP Urzędu Gminy Stanin link do ogłoszenia.
Informacje związane z NSP 2021 można śledzić w zakładce Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Szczegółowe informacje o spisie można znaleźć na stronie spis.gov.pl

AKTUALIZACJA Z dnia 09.02.2021 r.

Komunikat Centralnego Biura Spisowego

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r. 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30