Nowe oświetlenie boiska w Jeleńcu gotowe

Nowe oświetlenie boiska w Jeleńcu gotowe

17 marca 2021

Bizon Jeleniec trenuje już na lepiej oświetlonej murawie. Prace nad wymianą oświetlenia w Gminie Stanin na lampy typu LED prowadzone były między innymi na boisku w Jeleńcu. Zainstalowanych zostało tam 6 nowych stalowych masztów oświetleniowych, które wyposażone są w 48 naświetlaczy LED.

Projekt  „Modernizacja oświetlenia ulicznego na trenie Gminy Stanin” objął również budowę oświetlenia na boisku w Zastawiu.

Wartość projektu wymiany oświetlenia ulicznego to ponad 1,5 mln zł.

Władze Gminy Stanin, na realizację projektu uzyskały ponad 1 mln zł dofinansowania ze środków unijnych. Wszystko to w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30