Obszar Zagrożony ASF w Gminie Stanin

Logo Gminy Stanin

Obszar Zagrożony ASF w Gminie Stanin

10 lipca 2018

Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 23 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 lipca 2018r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów radzyńskiego i łukowskiego, miejscowości Gminy Stanin – Borowina, Jeleniec, Kierzków Sarnów, zostały określone jako OBSZAR ZAGROŻONY wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

1) wywożenia z gospodarstw i przywożenia do gospodarstw świń oraz materiału biologicznego świń bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;

2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;

3) organizowania targów i wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

1) oczyszczanie, odkażanie, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu: zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych, przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

Nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach zapowietrzonym i zagrożonym.

Obszar zagrożony powinien zostać oznakowany, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”.

Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30