Ogłoszenie o końcowej sprzedaży węgla

Ogłoszenie o końcowej sprzedaży węgla

16 maja 2023

Ogłoszenie o końcowej sprzedaży węgla sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu.

Gmina Stanin ogłasza sprzedaż końcową paliwa stałego dla gospodarstw domowych  w terminie do dnia 31 lipca 2023 r., w cenie 2000,00 zł brutto za tonę, cena nie zawiera kosztów transportu ze składu do gospodarstwa domowego – po węgiel należy zgłosić się z własnym transportem. Węgiel nie jest workowany.

Szacowana ilość węgla przeznaczona do sprzedaży wynosi 55 t.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych nowelizacja:

– znosi limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe;

– umożliwia zakup węgla przez mieszkańców innych gmin po dołączeniu do wniosku zaświadczenia wójta lub burmistrza o wypłaconym dodatku węglowym lub potwierdzeniu, że główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zgodne z art. 2 ust.1 ustawy o dodatku węglowym.

Mieszkańcy, uprawnieni do dodatku węglowego, którzy chcą dokonać dodatkowego zakupu węgla od gminy, muszą złożyć stosowny wniosek.

Sprzedaż węgla odbywa się wg kolejności złożenia wniosku lub zaświadczenia, do wyczerpania zapasu węgla.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Stanin, Stanin 62, pok. Nr 8 w terminie od dnia 15 maja br. do wyczerpania zapasów surowca, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. i rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30