Ogłoszenie wyników konkursu ofert

Ogłoszenie wyników konkursu ofert

1 kwietnia 2021

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania gminy o charakterze pożytku publicznego w 2021 r. na działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja szkolenia sportowego, udziału w rozgrywkach i turniejach sportowych, uczestnictwa w imprezach sportowych oraz współzawodnictwa sportowego.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30