Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania gminy o charakterze pożytku publicznego w 2019 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania gminy o charakterze pożytku publicznego w 2019 r.

14 maja 2019
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania gminy o charakterze pożytku publicznego w 2019 r. na działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym i wiejskim w zakresie gier zespołowych, tenisa stołowego oraz lekkoatletyki.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
E-mail
Sekretariat:
stanin@stanin.pl
Godziny pracy 7.30 - 15.30
Wpłaty
Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040