Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania gminy o charakterze pożytku publicznego w 2019 r.

Logo Gminy Stanin

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania gminy o charakterze pożytku publicznego w 2019 r.

14 maja 2019
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania gminy o charakterze pożytku publicznego w 2019 r. na działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym i wiejskim w zakresie gier zespołowych, tenisa stołowego oraz lekkoatletyki.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30