OSTATNIE DNI NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI CEEB

OSTATNIE DNI NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI CEEB

2 czerwca 2022

Szanowni Mieszkańcy,

Złożenie deklaracji CEEB to ważny obowiązek dla właścicieli domów oraz zarządców budynków.

Przypominamy, że deklaracje wpływają do systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Brak złożenia deklaracji w stosownym terminie może narazić  właścicieli/zarządców budynków na mandat w wysokości do 500 zł. W przypadku rozstrzygnięcia sądowego grzywna może urosnąć nawet do 5000 zł.

.

Kto musi złożyć deklarację CEEB?

Regulacje dotyczące CEEB zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.z 2021 r., poz. 554).

Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na każdym właścicielu lub zarządcy budynku lub lokalu. Wszyscy są zobowiązani do złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw.

Spis źródeł ciepła dotyczy zarówno domów mieszkalnych, jak i niemieszkalnych oraz budynków, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW.

Deklaracje do CEEB muszą złożyć również właściciele domków letniskowych, jeśli zainstalowane są w nim źródła ciepła, np. kominki. W tym przypadku należy wypełnić formularz „B” przeznaczony dla budynków niemieszkalnych. Dla budynków zamieszkałych należy wypełnić formularz „A”.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

W formie elektronicznej, czyli przez Internet – za pomocą profilu zaufanego czy e-dowodu  jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji. W celu złożenia deklaracji można wejść na poniższą stronę: zone.gunb.gov.pl

W formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Stanin
.
Załączniki do wydruku:

  1. deklaracja budynki i lokale mieszkalne_pdf
  2. deklaracja budynki i lokale niemieszkalne_pdf

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30