PIERWSZA POMOC – SZKOLNY RATOWNIK w Publicznej Szkole Podstawowej w Zagoździu

PIERWSZA POMOC – SZKOLNY RATOWNIK w Publicznej Szkole Podstawowej w Zagoździu

25 lutego 2020

Każdy z nas w sytuacji zagrożenia powinien umieć właściwie zareagować, ponieważ od tego może zależeć czyjeś życie.

W  ramach innowacji pedagogicznej ,, Szkolny ratownik”, uczniowie PSP w Zagoździu mieli prowadzone dwukrotnie zajęcia pozalekcyjne ze studentem medycyny Emilem Gajownikiem. Autorami innowacji są nauczyciele: Elżbieta Gajownik, Iwona Czernic i Małgorzata Szostek. Pierwsze spotkanie poświęcone było następującym zagadnieniom:
Podstawowe czynności ratujące życie. Wezwanie pomocy. Zachowanie własnego bezpieczeństwa. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Udrożnienie dróg oddechowych. Ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej. Na drugim spotkaniu od strony teoretycznej i praktycznej uczniowie poznali podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów, złamań i oparzeń.

Po teoretycznym   omówieniu zasad udzielania pierwszej pomocy, uczniowie mieli możliwość wykorzystać swoją wiedzę podczas ćwiczeń praktycznych.
Pod koniec zajęć prowadzący przeprowadził test wielokrotnego wyboru. Każdy uczestnik, który właściwie wskazał odpowiedź na pytanie, w nagrodę dostawał dietetycznego batonika.
Za profesjonalizm i zaangażowanie uczniowie nagrodzili przyszłego lekarza gromkimi oklaskami.
Zajęcia upłynęły w miłej atmosferze, niektórzy uczniowie, odgrywający rolę poszkodowanych, po opatrzeniu wyglądali jak egipskie mumie, ale wszystko po to, by w razie nieszczęśliwego wypadku wiedzieć, jak fachowo opatrzyć uraz.
Środki opatrunkowe wykorzystane podczas ćwiczeń praktycznych zapewniła  Apteka ,,Ifarm”. Serdecznie dziękujemy właścicielce apteki- pani  Irenie Tymoszuk. Serdecznie dziękujemy rodzicom za wyrozumiałość i pomoc w organizacji zajęć.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30