Ponad 1 mln 700 tys. zł na poprawę „Gospodarki wodno – ściekowej”

Ponad 1 mln 700 tys. zł na poprawę „Gospodarki wodno – ściekowej”

25 lutego 2021

Wójt Gminy Stanin Krzysztof Kazana oraz Pani Skarbnik Aldona Alaburda podpisali wczoraj w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, umowę dotyczącą przyznania pomocy finansowej na realizację zadania „Gospodarka wodno-ściekowa”

Zadanie realizowane będzie w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Projekt swoim zasięgiem obejmie następujące miejscowości: Stanin, Wesołówka, Józefów, Jeleniec, Tuchowicz oraz Wnętrzne.
Zadanie realizowane zostanie w dwóch etapach. Pierwszy zakończy się w lipcu 2022 roku, drugi w maju 2023 roku.

W ramach pierwszego etapu przedsięwzięcia inwestycyjnego, zbudowane zostaną:
– łącznik sieci wodociągowy pomiędzy Jeleńcem a Staninem o długości 3352 mb;
– sieć wodociągowa na odcinku Stanin – Anonin o długości 662 mb;
– sieć wodociągowa od Józefowa do granicy gminy o długości 1217 mb;
– sieć wodociągowa, łącznik z Tuchowicza do Jeleńca o długości 1503 mb;
– przebudowana zostanie sieć wodociągowa polegająca na wymianie 150 hydrantów

Drugi etap inwestycji przewiduje budowę kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem magazynowym wody w miejscowości Wnętrzne oraz budowę indywidualnej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Tuchowiczu.

Celem zadania jest poprawa życia i zdrowia mieszkańców naszej gminy poprzez poprawę jakości niezawodności dostaw wody przeznaczonej do spożycia, Projekt poprawić ma również bezpieczeństwo i ograniczenie awarii urządzeń niezbędnych do produkcji wody pitnej oraz jej przesyłu. Poprzez rozbudowę systemu zaopatrzenia w wodę oraz budowę oczyszczalni ścieków podwyższone zostanie bezpieczeństwo mikrobiologiczne i epidemiologiczne na terenie gminy Stanin.

Dziękujemy Radnemu Sejmiku Województwa Lubelskiego Panu Ryszardowi Szczygłowi za pomoc i współpracę.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30