Powiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem: „Maria Konopnicka i jej bohaterowie”

Powiatowy Konkurs Plastyczny pod hasłem: „Maria Konopnicka i jej bohaterowie”

10 maja 2022

Miejska Biblioteka Publiczna w Łukowie zaprasza uczniów szkół podstawowych powiatu łukowskiego do udziału w konkursie plastycznym.

Celem konkursu jest popularyzacja twórczości Marii Konopnickiej – poetki i nowelistki okresu pozytywizmu, publicystki, tłumaczki, jednej z najwybitniejszych pisarek w historii literatury, w 180. rocznicę jej urodzin.

Zadaniem uczestników jest wykonanie, dowolną techniką płaską, portretu Marii Konopnickiej lub pracy plastycznej do wybranego utworu pisarki.

Prace formatu A4 lub A3 należy złożyć w siedzibie Biblioteki (Oddział dla Dzieci) w terminie do 27 maja 2022 r. lub nadesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 24, 21 – 400 Łuków.

Prace należy podpisać wg wzoru podanego w regulaminie oraz załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Więcej informacji: https://biblioteka.lukow.pl/?p=12081  oraz pod numerem telefonu (25) 798 23 15.

 

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30