Program  „Opieka 75+” edycja 2024

Program  „Opieka 75+” edycja 2024

26 czerwca 2024

Program  „Opieka 75+” edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie  informuje o przystąpieniu do realizacji  programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+” na rok 2024.

Gmina Stanin otrzymała dotację w wysokości 50000,00 zł.

Całkowita wartość programu w 2024 roku wynosi  83850,00 zł

Celem programu jest wsparcie finansowe samorządów gminnych w realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. Dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa gmina Stanin ma możliwość zwiększenia oferty pomocy dla osób powyżej 75 roku życia.

Usługi opiekuńcze są odpłatne. Odpłatność wyliczona zgodnie z dochodem wnioskodawcy oraz obowiązującymi przepisami prawa lokalnego, tj. Uchwałą Rady Gminy Stanin LXXIX/376/2024 z dnia 21 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 2024, poz. 1880).

W ramach programu „Opieka 75+” wsparciem w formie usług opiekuńczych objęte są osoby nowe, w wieku powyżej 75 lat, które po raz pierwszy skorzystają z usług opiekuńczych, jak również osoby, które korzystały już wcześniej z usług i będą miały zwiększoną liczbę godzin usług opiekuńczych.

Nadrzędnym celem programu jest rozwój oraz poprawa dostępności do usług opiekuńczych, zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach, będących w wieku 75 lat i więcej.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30