Przebudowa drogi gminnej nr 102664L Sarnów – Gąska

Logo Gminy Stanin

Przebudowa drogi gminnej nr 102664L Sarnów – Gąska

8 marca 2018

Informujemy, iż Gminie Stanin udało się pozyskać kolejne dofinansowanie unijne na przebudowę dróg gminnych. W dniu 14 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na zatwierdzonej liście projektów, znalazł się nasz projekt pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 102664L Sarnów – Gąska”
Całkowita wartość Projektu wynosi: 723 462,37zł
Wartość dofinansowania dla Gminy Stanin: 460 339,00 zł
Termin realizacji: 2017 rok

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30