Przebudowa drogi gminnej Stanin – Anonin

Przebudowa drogi gminnej Stanin – Anonin

28 czerwca 2022

DOFINANSOWANIE: 580 195,08 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 243 805,21 zł

 

Realizowane zadanie polega na przebudowie drogi gminnej nr 102647L w miejscowości Stanin – Anonin.

W wyniku realizacji zadania poprawie ulegną parametry techniczne drogi, nośność drogi, uregulowane zostaną poszczególne elementy drogi (pobocza i jezdnie).

Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym również bezpieczeństwa pieszych. Zostaną wykonane obustronne pobocza utwardzone o szerokości 0,75 m, które użytkowane będą przede wszystkim przez pieszych. Spowoduje to przeniesienie ruchu pieszych z jezdni na pobocza. Ponadto wykonana zostanie nowa organizacja ruchu, która obejmuje wymianę istniejących znaków na nowe oraz ustawienie nowo zaprojektowanych znaków drogowych w miejscach najbardziej niebezpiecznych dla ruchu drogowego, są to znaki ostrzegawcze, zakazu oraz informacyjne.

Droga gminna nr 102647L ma ogromne znaczenie dla okolicznych mieszkańców. Znajduje się tu wiele pól uprawianych przez rozwinięte, wyspecjalizowane gospodarstwa rolne.

Realizacja zadania zapewni spójność dróg na terenie gminy oraz powiatu łukowskiego. Droga gminna nr 102647L z dwóch stron łączy się z drogami wyższego rzędu. Z jednej strony łączy się z drogą wojewódzką nr 807 relacji Maciejowice – Sobolew – Żelechów – Łuków, natomiast z drugiej strony łączy się z drogą powiatową nr 1334L, która z kolei łączy się bezpośrednio lub przez drogę powiatową nr 1336L z drogą krajową nr 76.

Droga gminna nr 102647L łączy całą północną część gminy z miejscowością Stanin, która jest siedzibą władz gminy oraz miejscowością centralną, w której mieszczą się obiekty o znaczeniu społeczno-kulturalnym i gospodarczym.

 

 

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30