Rekrutacja do Gminnego Żłobka MALUSZEK

Rekrutacja do Gminnego Żłobka MALUSZEK

27 kwietnia 2022

Drodzy rodzice !!!

Rekrutacja do Gminnego Żłobka MALUSZEK w Wesołówce trwa do 29 kwietnia 2022r. (piątek)

„Karty zgłoszenia”  można złożyć w budynku żłobka w podanym terminie w godzinach 7.00-15.00 (na domofonie wybierając dyrektor lub intendent).

W momencie złożenia „Karty zgłoszenia” nadawany jest jej numer, którym placówka będzie posługiwać się podczas ogłaszania wyników rekrutacji.

Rodzice przed złożeniem Karty zgłoszenia zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji Dzieci do Żłobka Gminnego „MALUSZEK” w Wesołówce.

Lista dzieci przyjętych do Żłobka zostanie podana do publicznej wiadomości w budynku Żłobka (drzwi wejścia głównego) nie wcześniej niż 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Jeśli dzień ten jest dniem wolnym od pracy, to w pierwszym dniu roboczym wypadającym po tym dniu oraz podana na stronie żłobka.

Rodzic dziecka przyjętego do Żłobka zobowiązany jest do zawarcia Umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka. W przypadku nie zgłoszenia się Rodzica w celu podpisania umowy w ustalonym terminie i braku informacji od rodzica o przyczynach tej nieobecności, uznaje się zgłoszenie za nieaktualne.

Dzieci nieprzyjęte podczas rekrutacji kwietniowej, biorą udział w rekrutacji uzupełniającej, która odbędzie się od 1 do 15 lipca 2022.

Więcej informacji dotyczących rekrutacji w zakładce dla rodzica (zapisy) lub klikając w link:

https://maluszek.stanin.pl/zapisy/

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30