Rekrutacja uczestników do projektu ” Aktywna jesień życia w Gminie Stanin”

Rekrutacja uczestników do projektu ” Aktywna jesień życia w Gminie Stanin”

10 maja 2021

Rekrutacja uczestników do projektu

„Aktywna jesień życia w Gminie Stanin”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie ogłasza rekrutację uczestników do projektu „Aktywna jesień życia w Gminie Stanin”.

Projekt realizowany jest  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie w partnerstwie  z  Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w Lublinie w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Okres realizacji projektu: od 01.05.2021r. do 30.04.2023r.

Uczestnikami projektu będzie  141 osób, w tym osoby niepełnosprawne,  osoby w wieku poprodukcyjnym 60+, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na terenie  Gminy Stanin.

W ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia:

Usługi społeczne świadczone w miejscu zamieszkania

 • Usługi opiekuńcze dla 31 osób
 • Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej dla 10 osób
 • Usługi specjalistyczne w zakresie rehabilitacji / fizjoterapii dla 15 osób

Klub Seniora dla 100 osób w wieku 60+

 • Warsztaty kulinarne
 • Warsztaty z rękodzieła
 • Warsztaty muzyczne/ taneczne
 • Gimnastyka rekreacyjna
 • Poradnictwo prawne
 • Wyjścia do kina / teatru
 • Wyjazd edukacyjno- integracyjny
 • Poradnictwo rodzinno- socjalne
 • Zajęcia z animatorem klubu.

Klub seniora będzie funkcjonował w budynkach bez barier architektonicznych w Staninie, w Sarnowie i w Wólce Zastawskiej umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym ruchowo:

Stanin – brak schodów, podjazd dla wózków inwalidzkich, szerokie drzwi, brak progów, łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych; Wólka Zastawska – brak schodów, szerokie drzwi, brak progów; Sarnów – podjazd dla wózków inwalidzkich, szerokie drzwi, brak progów, łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych wraz z Regulaminem  rekrutacji jest dostępny
w Biurze Projektu:  Stanin 54, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Staninie Stanin 62 oraz na stronach internetowych: www.gops-stanin.pl i  www.stanin.pl. Strona internetowa,  na której zamieszczone są informacje o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne jest dostosowana do standardów  WCAG 2.0,  co umożliwi pozyskanie informacji o rekrutacji osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Rekrutacja trwać będzie do dnia 1 czerwca 2021r.  lub do momentu dokonania pełnego naboru uczestników.

Dokumenty rekrutacyjne do projektu należy złożyć w Biurze Projektu Stanin 54 21-422 Stanin lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Staninie, Stanin 62, 21-422 Stanin.

Informacje o rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu: (0-25) 798 11 02 lub 737-198-651.  

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Deklaracja uczestnictwa Aktywna jesień życia w Gminie Stanin

Formularz_rekrutacyjny Aktywna jesień życia w Gminie Stanin

Oświadczenie uczestnika projektu Aktywna jesień życia w Gminie Stanin

Regulamin projektu Aktywna jesień życia w Gminie Stanin

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30