Rolnicy!!! Dotyczy ASF oraz Planu bezpieczeństwa biologicznego

Rolnicy!!! Dotyczy ASF oraz Planu bezpieczeństwa biologicznego

26 maja 2021

UWAGA ROLNICY !!!

W DNIU 21 KWIETNIA ZMIENIŁY SIĘ PRZEPISY DOTYCZĄCE ZWALCZANIA ASF (ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/605 Z 7 KWIETNIA 2021R.USTANAWIAJĄCE SZCZEGÓLNE ŚRODKI ZWALCZANIA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ )

We wszystkich gospodarstwach hodujących świnie należy stosować dotychczas obowiązujące zasady bioasekuracji.  W przypadku braku bioasekuracji nie jest możliwa sprzedaż świń do rzeźni.

Do dnia 31 października 2021 roku dodatkowo  należy  wdrożyć tzw. „PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO”** . Musi być on zatwierdzony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łukowie  i złożony   nie później niż do 31  października 2021.

W przypadku nie spełnienia tego wymagania  do dnia 31 października  nie będzie możliwa sprzedaż świń do rzeźni z wyjątkiem  rzeźni produkującej na rynek krajowy (np. Kożuchówka).

 

Jeżeli, gospodarstwo produkuje  na własne potrzeby, nadal muszą być spełniane dotychczas obowiązujące zasady bioasekuracji  !!!!!

**załącznik: Plan bezpieczeństwa biologicznego

10-05-2021-Wytyczne rozp 2021_605 Plan bezp biol dla gosp 50 sztuk średniorocznie – Zał nr VI

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30