Ruszyły prace drogowe w Tuchowiczu

Logo Gminy Stanin

Ruszyły prace drogowe w Tuchowiczu

6 listopada 2020

Drogowcy wykonują już podbudowę drogi.

Istniejąca podbudowa wzmacniana i uzupełniana jest kruszywem. W kolejnym etapie prac, na odcinku o długości 230 mb położone zostaną 2 warstwy asfaltu. Nawierzchnia asfaltowa będzie miała do 4 metrów szerokości. Wzdłuż jezdni wykonane zostaną obustronnie pobocza o szerokości 0,5 m. Ponadto drogowcy wykonają regulację wysokościową zasuw wodociągowych.

Budowa drogi w Tuchowiczu w całości finansowana jest ze środków, które gmina Stanin pozyskała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wartość zadania to 111 559,52 zł.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30