Stroje dla Zespołu Ludowego „Jarzębinki”

Stroje dla Zespołu Ludowego „Jarzębinki”

26 października 2018

Stowarzyszenie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Gminy Stanin „Bona Fide”, dzięki przyznanemu grantowi w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 w ramach projektu grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, zrealizowało operację pod nazwą: „Zachowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego w Gminie Stanin poprzez zakup 16 strojów ludowych lubelskich krzczonowskich dla zespołu ludowego, co przyczyni się do prezentowania dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny szerokiej publiczności oraz zachęci młodych ludzi do kultywowania lokalnej tradycji i historii”. W ramach projektu zakupione został stroje dla Zespołu Ludowego „Jarzębinki” a jego członkowie odbyli półroczne warsztaty śpiewacze. Wartość projektu wyniosła 21.292,80 zł z czego 20.180,00 zł były to środki przyznane przez LGD.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30