Stypendia szkolne na rok szkolny 2020/21

Logo Gminy Stanin

Stypendia szkolne na rok szkolny 2020/21

27 sierpnia 2020

Od 1 września br. można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej

o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

Termin i miejsce składania wniosków:
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć 
w Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Staninie, piętro 1, pokój nr 2, w terminie od 1 września do 15 września 2020 r. w godz. od 730 do godz. 1530

Termin 15 września 2020 r., zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest ostateczny.  

Wzór wniosku wraz z załącznikami jest dostępny na stronie Urzędu Gminy Stanin www.stanin.pl oraz Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Staninie 62, piętro 1, pokój nr 2.

Przed złożeniem dokumentów wskazana jest konsultacja z pracownikiem Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Staninie

Kto może złożyć wniosek?
• rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
• pełnoletni uczeń,
• dyrektor szkoły,
• stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu.

 

DRUKI DO POBRANIA :

Informacje – Stypendia szkolne w roku szkolnym 2020 2021

Informacje – Stypendia szkolne w roku szkolnym 2020 2021 PDF

Formularz wnioskuPDF

Formularz wniosku

oświadczenie

oświadczenie PDF

upoważnienie 2020 PDF

upoważnienie 2020

 

 

 

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
E-mail stani[email protected]
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30