Szacowanie strat w wyniku suszy

Logo Gminy Stanin

Szacowanie strat w wyniku suszy

28 czerwca 2018

Gmina Stanin podjęła działania zmierzające do uruchomiania procesu szacowania strat w rolnictwie spowodowanych suszą. Obecnie trwają prace polegające na powołaniu przez Wojewodę Lubelskiego Komisji ds. szacowania strat.  Jednakże rolnicy już teraz mogą składać wnioski o oszacowanie strat spowodowanych wystąpieniem suszy.

Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez suszę, powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji niezwłocznie po wystąpieniu zjawiska lub stwierdzeniu jego skutków.

Wymagane dokumenty, niezbędne do złożenia wniosku, dostępne są w Urzędzie Gminy Stanin, pokój nr 8 lub można pobrać je ze strony internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – susza

Dokumenty można również pobrać  poniżej:

1. Szacowanie strat – oświadczenie uprawy

2. Szacowanie strat – oświadczenie zwierzęta

3. Szacowanie strat – oświadczenie sady

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Stanin w pokoju nr 8 lub w pokoju nr 5 – sekretariat  lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Stanin, Stanin 62, 21-422 Stanin.

UWAGA !!!

Termin składania wniosków upływa 10 lipca 2018r.

UWAGA!

W tabeli oświadczenia o uprawach wpisujemy wszystkie uprawy niezależnie od wielkości poniesionych strat (również nieuszkodzone), zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o płatności bezpośrednie, składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu komisji.

W związku z obowiązkiem informowania o gromadzeniu danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. , prosimy także o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacja_o_przetwarzaniu_danych_oraz _zgoda na przetwarzanie danych

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości należy kontaktować się z pracownikami Urzędu Gminy Stanin, pok. nr 8, tel. /25/ 798 11 18 wew. 14 lub 16, /25/ 798 11 05.

 

Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30