Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

10 kwietnia 2022

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich w 2022 roku zorganizowała turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych  w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2007 a 2015 rokiem. Jednym  z podstawowych warunków uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dzieci jest podleganie przynajmniej jednego rodzica (prawnego opiekuna) ubezpieczeniu społecznemu w KRUS z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok.

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą, który dostępny jest w Placówkach Terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl. Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko. Do wniosku obligatoryjnie powinna być dołączona Informacja o stanie zdrowia dziecka (załącznik nr 2) wypełniona i podpisana przez rodzica. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności).

Podczas kwalifikowania dziecka do leczenia rehabilitacyjnego lekarz ocenia:

  • ogólny stan zdrowia dziecka,
  • przebieg choroby będącej wskazaniem do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR,
  • zdolność dziecka do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się.

Wskazania do rehabilitacji leczniczej:

  • Choroby narządu ruchu, m. in: stany po urazach, operacjach, nabyte wady podstawy, itp.
  • Choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, m. in. stany po operacjach, przewlekłe zapalenia, astma oskrzelowa.
  • Dziecięce porażenie mózgowe z zachowana zdolnością do samodzielnego poruszania się.

 

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci odbywają się w następujących terminach:

układ oddechowy – CRR KRUS w Iwoniczu Zdroju w dniach 04.08 – 24.08. 2022 r.

– układ ruchu – CRR KRUS w Jedlcu w dniach 01.08 – 21.08.2022 r.

Bezpłatny przejazd dzieci na turnus rehabilitacyjny oraz ich powrót wraz z opieką podczas przewozu zapewnia KRUS.

Szczegółowe informacje udzielane są w O/R KRUS w Lublinie ul. Droga Męczenników Majdanka 12, pok. 36, lub telefonicznie: 81759 34 42 i 81759 34 36 oraz w Placówce Terenowej KRUS w Łukowie, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 42 a, tel. 25 797 64 17.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO PLACÓWEK TERENOWYCH KASY

Wniosek o skierowanie KRUS

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30