Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Logo Gminy Stanin

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

11 października 2019

Uprzejmie informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Gmina Stanin wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem, aby jednak ustalić możliwości wzięcia w nim udziału konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji. W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. W związku z powyższym, prowadzący gospodarstwo rolne, zainteresowani przedmiotowym tematem na terenie Gminy Stanin winni złożyć informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów na moment złożenia deklaracji. Druk formularza informacyjnego znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Stanin. Sposób składania informacji: Urząd Gminy Stanin, pokój nr 20. Termin składania informacji: do dnia 28.10.2019r. Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione we wniosku. Szczegółowe informacje w urzędzie pokoju nr 20 lub pod numerem telefonu 25 798 11 18 wew. 26.

Załącznik-do-ogłoszenia-folie (1)

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30