Wiosenne sprzątanie Naszej Gminy

Wiosenne sprzątanie Naszej Gminy

4 grudnia 2017

Wójt Gminy Stanin Krzysztof Kazana, składa serdeczne podziękowania wszystkim biorącym udział w akcji „Wiosenne sprzątanie Naszej Gminy”.
Szczególne podziękowania dla dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół, opiekunów, nauczycieli i dyrektorów, którzy zaangażowali się w akcję sprzątania.
Dzieci z ogromnym zapałem porządkowały miejsca publiczne, przydrożne rowy, pobocza dróg, chodniki, place oraz lasy. Podczas jednodniowej akcji zebrano ok. 300 worków z odpadami.
Zaangażowanie w akcję sprzątania ma na celu budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Dzięki takim działaniom młodzi ludzie uczą się dbałości o środowisko naturalne oraz od najmłodszych lat szerzą postawy ekologiczne.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30