Wysokie wydatki Gminy Stanin z tytułu wzrostu świadczeń dla nauczycieli.

Wysokie wydatki Gminy Stanin z tytułu wzrostu świadczeń dla nauczycieli.

28 stycznia 2020

Karta Nauczyciela (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku) jest bezlitosna dla samorządów. Dokument daje wiele przywilejów nauczycielom, niestety odbywa się to dużym kosztem dla jednostek samorządu terytorialnego, które nie mają na to wpływu.

Pracownik – 37,5%

Nauczyciel – 110%

Zgodnie z Kartą Nauczyciela odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli dokonuje się, przyjmując do wyliczeń 110 % kwoty bazowej – w 2020 r. będzie to więc 3028,21 zł (wzrost z 2 989,35 zł w 2019 r.). W 2019 roku Gmina Stanin z własnych środków wydatkowała na ZFŚS  kwotę 668 821 zł. W bieżącym roku wyliczenia zakładają wzrost tej kwoty. Na pewno przekroczy ona 700 tysięcy złotych. Środki funduszu są przeznaczone na finansowane działalności socjalnej: wczasy pod gruszą, dofinansowanie wypoczynku, dofinansowanie do wydatków z okazji świąt, zapomogi i inne formy działalności kulturalno-oświatowej oraz formy wypoczynku.

Wzrosły wynagrodzenia nauczycieli, co za tym idzie wzrastają kolejne obowiązkowe wydatki gminy , które są naliczane procentowo. Zgodnie z  Kartą Nauczyciela (art. 70a) Gmina Stanin przeznaczy na doskonalenie zawodowe nauczycieli 84 tysiace zł.  Kolejnym przywilejem nauczycieli jest tzw. dodatkowa pomoc zdrowotna, na ten cel (KN art. 72) przeznaczymy w tym roku 31 588 zł.

W ubiegłym roku wzrósł (ponad 320%) także dodatek z tytułu pełnienia funkcji wychowawcy. Obecnie wynosi 300 pln. Gmina Stanin z tego tytułu z własnych środków wygospodarowała ponad 450 tysięcy złotych.

O wydatkach gminy związanych nie tylko z oświatą będziemy Państwa informowali na bieżąco, w miarę powstawania sprawozdań i wyliczeń.

 

 

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30