XXX Sesja Rady Gminy Stanin

XXX Sesja Rady Gminy Stanin

23 grudnia 2020

W dniu 30 grudnia 2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się zdalna XXX Sesja Rady Gminy Stanin.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji rady gminy.
5. Informacja Wójta o bieżącej działalności międzysesyjnej gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Stanin na 2021 rok
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

Transmisja sesji prowadzona będzie na kanale YouTube Gminy Stanin.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30