Za kilka dni PSZOK rozpoczyna działalność

Za kilka dni PSZOK rozpoczyna działalność

18 listopada 2020

Gmin Stanin uruchamia dla swoich mieszkańców Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Obiekt zlokalizowany jest w Niedźwiadce. PSZOK czynny będzie od 27 listopada 2020 roku, w każdy piątek od godz. 7:30 do 15:30. Posegregowane odpady przyjmowane będą NIEODPŁATNIE.

Każdy mieszkaniec, który opłaca na rzecz gminy składki za wywóz odpadów, może dostarczać śmieci do PSZOK-u.

Mieszkaniec dostarczający odpady do PSZOK-u jest odpowiedzialny za ich rozładunek i rozlokowanie do miejsc wskazanych przez znaki informacyjne oraz pracowników PSZOK-u. Pracownik PSZOK-u dokonuje ważenia odpadów oraz identyfikuje ich rodzaj. Jeśli mieszkaniec dostarczy śmieci niesegregowane, pracownik ma prawo odmówić ich przyjęcia.

Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie przeznaczonych i oznakowanych pojemnikach, kontenerach i boksach bądź w wyznaczonych miejscach.

Do PSZOK-u przyjmowane są:

 • papier
 • metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe
 • szkło
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • bioodpady
 • przeterminowane leki i chemikalia inne niż niebezpieczne
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyte opony pochodzące z gospodarstwa domowego
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach prowadzonych we własnym zakresie robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę.

Do PSZOK-u nie są przyjmowane:

 • odpady niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne, w których stwierdzono zanieczyszczenie / zmieszanie odpadów komunalnych
 • materiały zawierające azbest
 • części samochodowe np. zderzaki, nadkola, tapicerka, błotniki, reflektory itp.
 • szyby samochodowe
 • odpady problemowe i niebezpieczne w opakowaniach nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji
 • odpady w opakowaniach nieszczelnych ( cieknących )
 • opakowania po środkach ochrony roślin wielkością wskazującą na zużycie w gospodarstwie rolnym
 • folie i agrowłóknina rolnicza
 • opony z ciągników i maszyn rolniczych, samochodów ciężarowych, naczep, przyczep, maszyn budowlanych itp., opony z felgami, opony zanieczyszczone ( pomalowane farbami ), opony nie mające ciągłości kształtu
 • odpady medyczne i weterynaryjne

 

 

 

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30